3.g. og 2.hf startede igen fra mandag den 20.4. 2020. Dermed åbnede vi forsigtigt op for afgangsklassernes slutspurt hen mod eksaminer jvf. Sundhedsstyrelsens vejledning om gradvis genåbning af ungdomsuddannelser.

Fra den 27.5 er det lovliggjort, at fortsætterklasserne kan møde på skolen i det omfang, det er hensigtsmæssigt.

Nedenfor bør du læse om:

 • Eksamensplanen, der gælder alle stx’ere og hf’ere i landet.
 • Den påkrævede sikkerhedsadfærd på skolen fra den 20.4.
 • Retningslinjerne for, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg med coronavirus.

 

EKSAMENSPLAN

Stx skal til 3 eksaminer: Skriftlig dansk, mundtligt forsvar af SRP og skriftlig eksamen i et studieretningsfag. HF får 2 mundtlige eksaminer: Dansk og en udtræksprøve, og 2 skriftlige: Dansk og engelsk. Læs mere her.

Alle eksaminer bliver med ekstern censur, og årskaraktererne gives først sidst i skoleåret.

Selvstuderende skal aflægge prøve i alle fag. Disse prøver kan dog om nødvendigt tilrettelægges med intern censur.

For elever i 1. og 2.g overføres årskarakterer i prøvefagene, så eleverne ikke får yderligere eksaminer i 3.g.

 

Instruks om hygiejne og adfærd

             Instruks om at holde afstand under Corona Instruktion af håndvask under Corona Instruktion af rengøring under Corona

I fællesskab skal vi sammen sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd ved at følge Sundhedsstyrelsens skærpede forholdsregler og tiltag for at undgå at der opstår stor smittespredning og sygdom blandt personale og elever.

Vi følger nedenstående retningslinjer:

 

Håndhygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal alle:

 • vaske hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen
 • vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (som minimum hver anden time).
 • vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.
 • anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, fx på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • anvende håndsprit regelmæssigt – fremsættes i alle lokaler, hvis skolen får adgang til håndsprit

Rengøring

 • Undgå at dele tablets eller sikre, at kun få deler den samme tablet. Der kan anvendes spritservietter til rengøring. Der skal vaskes hænder før og efter brug af andre tablets/computere.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af borde og kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køle-skabslåge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v. Skolens rengøring er informeret, og der rengøres løbende i løbet af dagen.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt.
 • Toiletsæder skal rengøres og afsprittes med 70-85 % hospitalssprit mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • I det hele taget: Hjælp dem her, som du ved arbejder for vores alle sammens sikkerhed:

Samling af mennesker

Afstand mellem hinanden

 • Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand. Hver elev får en fast plads.
 • Ved aktiviteter, som kan foregå udendørs anbefales dette.
 • Frikvarterer/pauser kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.
 • Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.
 • Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

Mad og kantiner

Kantinen har ikke åbent fra mandag d. 20/4. Indtil den åbner, skal du medbringe mad hjemmefra.

Alle skal ved måltider:

 • vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • være særlig opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • sidde med to meters afstand til hinanden når de spiser.
 • vask af bestik og service skal ske ved 80°C i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • alt mad skal portionsanrettet. Der må ikke være buffet.

Indretning

 • Større forsamlinger skal undgås – fx fællessamlinger og andet hvor klasser er samlet.
 • Det kan komme på tale, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.
 • Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.
 • Der skal sikres let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er adgang til håndvask i lærerværelser, kan der opsættes dispensere til hånddesinfektion, iht. gældende aftaler med Brandtilsyn, sikkerhed ift. børn mv.

Undervisning

 • Undervisning kan tilrettelægges i bestemte lokaler og med minimum 2 meters afstand mellem eleverne.
 • Undervisning kan foregå udendørs så vidt muligt og med almindelig afstandshensyn
 • Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport.
 • Det kan være nødvendigt at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses og der undervises i andre fag i stedet.
 • Alle valghold, blandende hold etc., hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes gennemføres så vidt muligt som virtuel undervisning. Såfremt virtuel undervisning heller ikke kan gennemføres aflyses undervisningen, og der undervises i andre fag i stedet.
 • Det skal fremgå på det enkelte modul om det er fysisk eller virtuel undervisning
 • Når eleverne møder op vil de få tildelt en fast plads, hvor de skal sidde indtil der kommer andre udmeldinger.

Kilder:

Instruks til ledelsen på ungdoms- og voksenuddannelser
Film: Vask hænder og beskyt dig selv og andre
Oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus
Vejledning og materialer til genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser
Instruks til personale i forbindelse med genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser
Vejledende informationsmateriale til private kontorarbejdspladser
Plakat. Vejledning til håndvask
Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser m.v.

 

 

Instruks til ansatte og elever om, hvordan man skal forholde sig, hvis man får symptomer på coronavirus

Symptomer på coronavirus er: hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter, vejrtrækningsbesvær, hovedpine.

Hvis en ansat eller en elev får symptomer på coronavirus i løbet af skoledagen, skal vedkommende gå hjem straks.

Elever orienterer sin lærer om årsagen inden vedkommende går hjem. Elever orienterer sin lærer om årsagen inden vedkommende går hjem. Eleven melder sig endvidere syg ved at skrive en besked i Lectio til vicerektor Jeppe Struve Larsen.

Ansatte orienterer nærmeste leder mundtligt eller skriftligt. Den ansatte melder sig endvidere syg ved at sende en mail til skolens hovedmail (post@solgym.dk)

Man skal blive hjemme ind til 48 timer efter man har haft sidste symptomer.

Der skal ikke afleveres lægeerklæring for fravær, der skyldes symptomer på coronavirus.

Når en elev eller en ansat går hjem med tegn på coronavirus sikrer vicerektor på Solrød Gymnasium at der gives skriftlig besked til hjemmet om, at medlemmer af husstanden skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne.

Ledelsen sikrer også, at de personer på skolen, der har været i nær kontakt med den smittede, får den samme information.

Medarbejderne skal have udleveret Pjecen:  Information til medarbejdere på ungdoms-og voksenuddannelser

Den relevante information er [1]:

Hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, skal du de følgende 14 dage være særligt opmærksomhed på symptomer, som kunne være tegn på COVID-19.

Tæt kontakt defineres som:

 • Hvis en person fra din husstand har fået påvist COVID-19
 • Hvis du har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til en person, som har fået påvist COVID-19
 • Hvis du har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Hvis du har haft tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med en person, som har fået påvist COVID-19
 • Hvis du har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19

Hvis du har symptomer, men er i tvivl, om du er ”rigtig” syg, anbefaler vi, at du betragter dig selv som syg.

Hvis du er syg, anbefaler vi det følgende:

 • Følg Sundhedsstyrelsens generelle råd
 • Bliv hjemme indtil du er rask. Hvis du er på arbejde, så gå straks hjem.
 • Undgå kontakt med andre mennesker.

Aflys alle besøg, også eventuel rengøringshjælp, og tal i stedet med folk over telefonen eller videokald. Få andre til at hjælpe med indkøb, så du ikke behøver at gå ud og risikere at smitte andre.

 • Begræns kontakten med andre i din husstand.

Undlad fysisk kontakt, fx kys og kram, og hold så vidt muligt 1-2 meters afstand. Undgå så vidt muligt at sove sammen, og ophold jer i forskellige rum. Hold dig helt væk fra personer i særlige risikogrupper.

 • Hav fokus på god hygiejne.

Vask hænder med vand og sæbe hyppigt eller brug håndsprit, især efter toiletbesøg, før madlavning, når du kommer ind udefra, og efter du har pudset næse. Vær generelt opmærksom på dine hænder, og undlad at røre dig selv i ansigtet. Host og nys i engangslommetørklæder eller albuebøjningen.

Del ikke håndklæde med andre. Del ikke håndklæder med andre. Smid selv dine brugte papirlommetørklæder ud i en lukket affaldspose.

 • Hav fokus på rengøring.

Rengør dagligt toilet/bad og køkken samt rum, som du deler med andre i husstanden.

Brug almindelige rengøringsmidler og hav særligt fokus på kontaktpunkter, som I deler, f.eks. håndtag, kaffemaskinen, touchscreens m.v. Hvis du kan, bør du selv gøre rent for at undgå at andre smittes. Du bør også selv skaffe dig af med brugte engangslommetørklæder. Når du skaffer dig af med affald, så husk at affaldsposen skal være tør på ydersiden og være lukket, inden den smides i affaldsbeholderen.

Vask håndklæder, sengelinned og undertøj på min. 80°C og vask så vidt muligt øvrigt tøj på min. 60°C.

Luft grundigt ud min. 2 gange i døgnet i 10 min.

Du anses for smittefri 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer.

 

[1] Kilde: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal

 

 

Læs evt. disse tre publikationer, der er udgivet af sundhedsmyndighederne i forbindelse med genåbningens 1. fase: