Eleverne Sabrina Zimmerman Pedersen og  Magnus Koefoed fra Solrød Gymnasium vandt i år den nationale robotkonkurrence: World Robot Oplympia (WRO) og skal nu repræsentere Danmark ved den internationale finale i Chiang Mai, Thailand. Projektet, som de skal præsentere, er en løsningsmodel til FN’s 2. verdensmål: Zero Hunger.

Vi vil meget gerne takke Onprint for at have sponsoreret trykningen af de store posters. De er utroligt flotte og vi glæder os til at hænge dem op på standen.

Sabrina og Magnus har arbejdet med projektet efter skole siden februar coached af Trine Pedersen, som leder gymnasiets fritidstilbud i robotteknologi. Projektets formål er at øge produktionen af grønsager ved at dyrke afgøderne i etager. Projektet er bæredygtigt, idet planterne udelukkende dyrkes i vand gødet via et aqvaponic system, hvor fisk gøder vandet. Samtidig kan afgrøderne rotere i systemet, således at robotterne i toppen af systemet kan høste og passe afgrøderne. Systemet er derfor uafhængigt af frugbart jord og årstidsvariation, idet kilmaet i produktionshallen kan tilpasses afgøderne, og derved kan der høstes kontinuerligt og kompakt i både bredde og højde.