Instruks til elever og ansatte om adfærd og hygiejne

 

I fællesskab skal vi sammen sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd ved at følge Sundhedsstyrelsens skærpede forholdsregler og tiltag for at undgå, at der opstår stor smittespredning og sygdom blandt personale og elever.

 

Vi følger nedenstående retningslinjer:

 

Undervisning

 • Undervisning gennemføres på ordinær vis og følger de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
 • Kun hvis det som følge af covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for eleverne at modtage almindelig undervisning, skal der gives nødundervisning. Ledelsen beslutter i så fald dette.
 • Elevernes klasse/hold er udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen og eleverne undervises primært i det samme lokale.
 • Eleverne kan skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre elever (fx til faglokaler), når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække. Ved valgfag og mindre fag der samkøres på tværs af klasser, bør skolen tilstræbe en fast holdorganisering.
 • Ved nødvendige hold-/lokaleskift skal eleverne vaske hænder/spritte hænderne af.
 • Undervisning udendørs gennemføres så vidt muligt og med almindelig afstandshensyn.
 • Sport og idrætsaktiviteter kan gennemføres med stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Værnemidler til undervisningsbrug kan efterspørges på kontoret

 

Afstand mellem hinanden

 • Fysisk kontakt skal undgås
 • 1-meterskravet i klasserummet er pr. 1. august 2020 ophævet for elevernes vedkommende, hvis dette er nødvendigt for at gennemføre undervisningen. I fællesrum gælder 1 meters kravet stadig for eleverne. For lærernes og de øvrige ansattes vedkommende er 1-meters kravet ikke ophævet. Ved tavleundervisning holdes der fortsat 2 meters afstand til forreste række. Tilsvarende holdes der 2 meters afstand ved sang/råb.
 • Ved aktiviteter, som kan foregå udendørs, anbefales dette.
 • Frikvarterer/pauser kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.
 • Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen. Hvis offentlig transport er nødvendig, bruges der mundbind, hvis der er mange mennesker i bus/tog
 • Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

 

Håndhygiejne
For at sikre god håndhygiejne skal alle:

 • ansatte og elever vaske hænder, når de kommer ind på skolen
 • vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (som minimum hver anden time).
 • vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • ansatte skal vaske hænder eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.
 • anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter, når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, fx på ture. Der skal vaskes hænder med vand og sæbe hurtigst muligt herefter.
 • anvende håndsprit regelmæssigt – fremsættes i alle lokaler.

 

Rengøring

 • Undgå at dele tablets eller sikre, at kun få personer deler den samme tablet. Der kan anvendes spritservietter til rengøring. Der skal vaskes hænder før og efter brug af andres tablets/computere.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Ledelsen organiserer at der sikres hyppig og gentagen rengøring minimum 2 gang dagligt af kontaktflader i lokaler og i situationer med mange berøringer, fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køle-skabslåge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v. Skolens rengøring er informeret
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Med hyppig rengøring med vand og sæbe, som anbefalet, kombineret med ekstra fokus på håndhygiejne, vil risikoen for smitte være lille. Der kan læses mere om desinfektionsmidler på Statens Serum Instituts hjemmeside. Se nederst på denne side.

 

Mad og kantine
Alle skal:

 • vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • være særligt opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • sidde med 1 meters afstand til hinanden, når de spiser
 • vask af bestik og service skal ske ved 80°C i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • hvis der serveres fra buffet, udvises der stor omtanke ifht. afstand og hånd/hostehygiejne. Skolen og skolens kantineleverandør støtter aktivt op om en god praksis med konkrete tiltag, som justeres løbende ifht., hvad der viser sig at være nødvendigt og hensigtsmæssigt.

 

Indretning

 • Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang og andet, hvor klasser er samlet.
 • Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.
 • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs hvis muligt, ellers via video/telefon
 • Der skal sikres let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder.

Læs mere om håndvask, hånddesinfektion og mundbind på Statens Serum Instituts hjemmeside (link til ekstern side).