Idræt

Pige med kettlebell

Kroppen og den fysiske aktivitet er i centrum. Du bliver præsenteret for meget forskelligt, der forhåbentlig vil give dig lyst til at fortsætte med at dyrke motion efter din tid på SG. Formålet med idrætsfaget er, at du gennem alsidig idrætsundervisning opnår grundlæggende idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder. Dine praktiske erfaringer kobles med teoretisk viden. Hovedvægten ligger indenfor 3 områder: boldspil, bevægelser til lyd og musik, klassiske og nye idrætter. Alle niveauer inddrager teoretiske emner i forbindelse med den praktiske idræt.
Læs om skolens idrætsdag.

 

  • Idræt STX C-niveau:
    Idræt er et obligatorisk C-niveaufag med 2 lektioner per uge alle tre år af din gymnasietid.
  • Idræt HF C-niveau: Faget ligger på 1. år og er obligatorisk med 2 – 4 lektioner per uge.
    På 2. år kan du vælge B-niveau. Læs mere om idræt på HF.
  • Idræt B-niveau (valgfag eller studieretningsfag): Når du vælger B-niveau, får du flere idrætstimer på skemaet. Det er med fysisk aktivitet, træning og idrætsteori i centrum.
  • Frivillig idræt. Uden for skoletid kan du deltage i frivillig idræt.

 

Her kan du se læreplanerne for faget:
Idræt på C-niveau STX
Idræt på C-niveau HF
Idræt på B-niveau – valgfag

 

 

 

unge mand bæres af to andre unge mænd
Ung mand spiller basketball

Sidst opdateret 25 Mar, 2021