Solrød Gymnasiums fysiklærer, Anne-Marie Randløv Olsen, havde booket sit 1.g-hold i fysik til en masterclass i partikelfysik på Niels Bohr Instituttet (NBI) på Københavns universitet. Initiativet kom fra det Tekniske Universitet i Dresden, som i samarbejde med forskere fra CERN skulle introducere gymnasieeleverne til fysik i praksis. Programmet var internationalt sat op, så gymnasieelever fra Danmark, Frankrig, Italien og Portugal lokalt deltog i en forelæsning om partikelfysik.

1.y lyttede til Jørgen Beck Hansen, ph.D og lektor i partikelfysik på NBI, som introducerede Higgs-partiklen, og dens mulige forklaring af, hvorfor alting har en masse.

Herefter gik det praktiske arbejde i gang. Eleverne i fire lande fik forskellige data udleveret, som de skulle analysere i løbet af de næste timer. CERN ligger inde med enorme data-materialer, som skal behandles, og elevernes arbejde skulle derfor udføres på et niveau, så resultaterne efterfølgende kunne inddrages i forskernes videre arbejde. På eftermiddagens sidste timer blev resultaterne sammenlignet og kombineret, da forskere fra Cern faciliterede en live video-konference mellem dem og de fire arbejdende gymnasiegrupper. Her fik eleverne en forståelse af, hvordan mange målinger øger den statistiske præcision af et resultat, men også en mere generel fornemmelse af, hvordan internationale forskningskollaborationer fungerer.

IMG_1447  IMG_1443