Kreativ matematik på Solrød Gymnasium v/ Michael Krøl & Jogvan Poulsen

Matematisk interesserede elever fra udskolingen er også velkomne til at dukke op!

Vi har igen i år forberedt ti kreative workshops for alle, der har lyst til at kaste sig ud i emner med en lidt anderledes vinkel på matematik, end den du møder i den daglige undervisning. Uanset om du er grundskoleelev, hf’er eller stx’er, så er du meget velkommen. Vi sørger for en afslappet stemning, og med et minimum af teori, kaster vi dig ud i såkaldt hands-on matematik. Samtidig får du lært en masse andre at kende og oplevet den gode stemning på SG. Vi glæder os til at se dig! Her har du alle datoerne til din kalender!

1 Geometri

Vi skal arbejde med geometri uden passer og lineal. Kan man fx halvere en vinkel uden en vinkelmåler? Det og meget andet får du svar på i denne første workshop. Workshop tirsdag uge 34 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

2 Games played the Con-way

Vi skal se på en brøkdel af den verden matematikeren John Conway har skabt. Der bliver brug for masser af teamwork og kreativ tænkning. Du vil højst sandsynligt blive meget overrasket over denne måde at lave matematik på. Workshop onsdag uge 36 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

3 Talsystemer

Der findes 10 slags mennesker i denne verden: dem der forstår binære tal og dem der ikke gør. Mød op, og bliv en af dem der gør!
Workshop onsdag uge 38 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

4 Saks og papir

Vi skal se på smarte måder at lave forskellige figurer på med en minimal brug af saksen. Brøk- og potensregler kan ikke hjælpe dig her!
Workshop tirsdag uge 40 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

5 Topologi

Vi limer og klistrer blandt andet såkaldte Möbius-bånd. Din rumlige sans vil helt sikkert udvide sig under denne workshop.
Workshop tirsdag uge 44 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

6 Paradokser

Vi har udvalgt nogle såkaldte paradokser (modsigelser) fra forskellige områder i matematikken, som helt sikkert vil udfordre din logik og intuition. Heldigvis er du ikke alene, når vi sammen bevæger os en tur langt ind matematikkens verden. Workshop onsdag uge 47 i lok. B25 fra 15.45-17.15. 

 

7. Talteori

Vi leger med de naturlige tal 1, 2, 3, … herunder de fantastiske primtal, og deres enorme betydning for verden.
Workshop onsdag uge 3 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

8 Ramsey tal

Hvorfor vil der altid være mindst to personer til en fest, der har det samme antal venner? Igen skal vi være kreative og hjælpe hinanden med at forstå nogle ret forunderlige situationer. Nogle mener, at matematikken slet ikke er klar til den verden vi skal snuse lidt til. Workshop tirsdag uge 4 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

9 Symmetrier og dimensioner

Hvordan finder man symmetrier, og hvordan sættes de i system? Findes der virkelig flere end 3 dimensioner? I modsætning til hvad man ville tro, så er det faktisk ikke særlig svært. Workshop tirsdag uge 6 i lok. B25 fra 15.45-17.15.

 

10 Konstruktion med passer og lineal

Vi skal denne gang være kreative med lineal og passer ligesom de gamle grækere var! Det vil sige, en masse rette linjer og cirkelbuer. Tro det eller ej, der kommer noget meget fint ud af det!
Workshop onsdag uge 7 i lok. B25 fra 15.45-17.15.