Akademiet for Talentfulde Unge har valgt Solrød Gymnasium som samarbejdspartner omkring JUNIORTALENT, der er et tilbud til lokale grundskoleelever, der trænger til ekstra udfordringer. Her ses det samlede program for semestret, der måske kan inspirere andre helt unge til at søge om optagelse næste år.

Dagen vil præsentere jer for coachingredskaber og for strategier til øget motivation i undervisningen. Workshoppen vil være en blanding af korte teoretiske oplæg, små videoklip og en masse praktiske øvelser. Mødetid: kl. 9.00-14.00. Sted: Solrød Gymnasium.
Vi skal se på forskellige former for liv og prøve at afgøre, hvad der er levende, og hvad der ikke er levende. Vi vil afgøre dette gennem en række små biologiforsøg i laboratoriet. Vi skal se på forskellige slags celler i mikroskop, oprense DNA fra celler og ud fra små eksperimenter nå frem til svar på, hvorfor celler er så små. Mødetid: kl. 9.00-14.00. Sted: Solrød Gymnasium.