SG udbyder JUNIORTALENT med ATU

september 22, 2017

     

Akademiet for Talentfulde Unge har valgt Solrød Gymnasium som samarbejdspartner omkring JUNIORTALENT, der er et tilbud til lokale grundskoleelever, der trænger til ekstra udfordringer. Her ses det samlede program for semestret, der måske kan inspirere andre helt unge til at søge om optagelse næste år.

21. SEPTEMBER 2017, kl. 9.00-14.00, SOLRØD GYMNASIUM.

SG-underviser: Julie Lykke Jensen

Kunst og Videnskab I dette forløb vil se på, hvordan videnskaben med udviklingen af fotografi, video og computerteknologi bliver mere og mere visuel. Det er derfor nu mere afgørende end tidligere, at vi har en grundlæggende viden om, hvordan vi aflæser, analyserer og kritisk forholder os til visuelle medier. Det vil vi gøre igennem bearbejdning af visuel teori, analyse af udvalgte værker og kreative øvelser. Forløbet kombinerer således elementer fra kunsthistorie og visualitetsteori, teknologi- og videnskabshistorie samt etik og filosofi.

Læringsmål:

 • -En basal indsigt i krydsfeltet mellem kunst og videnskab i et både historisk, æstetisk og kulturelt perspektiv.
 • -En analytisk forståelse for visuelt materiale i både analogt og digitalt format.
 • -Et kendskab til æstetiske og visuelle kernebegreber.

 

1. NOVEMBER 2017, kl. 10.00-16.00, SOLRØD GYMNASIUM:

SG-undervisere: Anne-Sofie Fuglsang m.fl.

Demokrati og folkestyre – historisk og aktuelt Når man er vokset op i et demokratisk samfund, kan man være tilbøjelig til at tage det for givet. Historisk set er demokrati dog en relativt ny foreteelse, og ser man på verden i dag, står demokratiet over for mange udfordringer. Med vores workshop ønsker vi at sætte fokus på, hvad demokrati er, hvordan det historisk set er opstået, og hvilke udfordringer demokratiet aktuelt står over for. I forlængelse heraf vil vi inddrage eleverne i en diskussion af, hvordan vi som samfund kan håndtere disse udfordringer. Vi vil med vores workshop særligt fokusere på Danmark, men der vil også blive perspektiveret til internationale forhold. Dagen afsluttes med, at juniortalenterne deltager i en direkte udsendelse på TV2Lorry, en valgdebat med lokalpolitikere i forbindelse med kommunalvalget i november.

Læringsmål:

 • Kendskab til forskellige opfattelser af, hvad der forstås ved demokrati
 • Kendskab til, hvordan demokratiet historisk set er opstået
 • Kendskab til forskellige udfordringer, demokratiet aktuelt kan siges at stå over for samt indsigt i, hvorledes vi som samfund kan imødegå disse udfordringer.

 

27. NOVEMBER 2017, kl. 9.00-14.00, SOLRØD GYMNASIUM:

Digitale fodspor Internettet ”husker” det hele og for altid, hvilket man måske ikke altid er opmærksom på. Derfor er det vigtigt at håndtere sin digitale identitet varsomt og bevidst. Med udgangspunkt i aktuelle cases ser vi nærmere på, hvordan du kan begå dig i det digitale samfund – både i relation til sociale medier og i forhold til personlig datasikkerhed.

Læringsmål:

 • Du får viden om de digitale fodspor
 • Du får viden om sikkerhedsproblematikker i forhold til tilstedeværelse på internettet
 • Du kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
 • Du får indsigt i hvad (big)data betyder i dag og fremadrettet for udvikling og trusler i vores samfund.

 

15. DECEMBER 2017, kl. 9.00-15.00, SOLRØD GYMNASIUM:

SG-undervisere: Henrik Birkedal og Henrik Brinkman

Grøn Kemi Maling er en kompleks kemisk cocktail af en lang række ingredienser. Grundlæggende består maling af farvepigment (kan være naturligt, men er ofte syntetisk), bindemiddel (til at holde farvepigmentet opløst i opløsningsmidlet), opløsningsmiddel (vand, olie, etc.) samt en lang række yderligere tilsætningsstoffer der giver malingen ønskede egenskaber som for eksempel smudsafvisende eller vaskbar. En lang række af disse stoffer er dokumenteret eller i det mindste mistænkt for at være skadelige for miljø og/eller mennesker. Af samme grund bliver der investeret massive ressourcer i at finde grønne alternativer. I denne øvelse laver vi vores egen maling af naturlige og ufarlige ingredienser. Desuden sætter vi gang i kreativiteten og udfordrer hinanden til at male det flotteste og mest gennemtænkte maleri med vores hjemmelavede maling.

Læringsmål:

 • At få praktisk erfaring i laboratoriet med produktion af bæredygtig maling
 • At få indblik i malingens kemi
 • At få forståelse for malings miljøpåvirkning.

Brobygningsforløb på Solrød GymnasiumSG i World Robot Olympiad 2017!

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau