Solrød Gymnasiums gennemsnit ligger i 2020 på 7,6 for STX og 7,3 for HF. Vi er ikke et elitegymnasium. Nej, vi har mange elevtyper med forskellige faglige standpunkter, og alle er velkomne. Men tallene viser skolens trygge læringsmiljø og evne til at lære vores elever det, de skal kunne ifølge Gymnasieloven. Vores undervisere brænder for deres fag og for at arbejde med unge mennesker – også, når hverdagene opleves hårde og krævende. Det har medvirket til, at Solrød Gymnasium har et af de højeste STX-gennemsnit i Region Sjælland.

HF-gennemsnittet ligger langt over landsgennemsnittet, som er 6,3. HF’ernes gennemsnit er kun overgået af et par skoler i hele Danmark. På HF undervises eleverne ud fra en lektieinkluderende metode. Det vil sige, at eleverne i næsten alle fag læser lektierne sammen i timerne. For det første får de hermed de studiemæssige teknikker trænet, samtidig med at det faglige stof forstås. For det andet skabes der mere plads til erhvervsarbejde og fritidsinteresser ved siden af skoledagen, der så til gengæld er placeret fra kl. 8 til oftest kl. 15.35. Elevernes gennemsnit viser, at metoden virker, og karaktergennemsnittet i 2020 er det højeste på Solrød Gymnasium nogensinde.

Herudover prioriterer vi på Solrød Gymnasium høj elevtrivsel og modet til at eksperimentere, fejle og prøve én gang til.

Det tror vi på er endnu en grund til, at vores elever klarer sig godt.