Solrød Gymnasiums gennemsnit ligger i 2020 på 7,6 for stx og 7,3 for hf. Det viser skolens trygge læringsmiljø og evne til at lære vores elever det de skal kunne i følge Gymnasieloven. Vores undervisere brænder for deres fag og for at arbejde med unge mennesker – også, når hverdagene opleves hårde og krævende.

På HF undervises eleverne på Solrød Gymnasium ud fra en lektieinkluderende metode. Det vil sige, at eleverne i næsten alle fag læser lektierne sammen i timerne. For det første får de hermed de studiemæssige teknikker trænet samtidigt med, at det faglige stof forstås. For det andet skabes der mere plads til erhversarbejde og fritidsinteresser ved siden af skoledagen, der så til gengæld er placeret fra kl. 8 til ofte 15.35. Elevernes gennemsnit viser, at metoden virker. I 2020 fik HF’erne det højeste gennemsnit på SG nogensinde.

Herudover prioriterer vi på Solrød Gymnasium høj elevtrivsel og modet til at eksperimentere, fejle og prøve én gang til.

Det tror vi på er endnu en grund til, at vores elever klarer sig godt.