… eleverne, hvad de skal kunne i følge gymnasiereformen 2017 . Solrød Gymnasium har dermed fortsat det højeste faglige gennemsnit på sydkysten og ligger i topfeltet af gymnasier i Region Sjælland.

På HF undervises eleverne på Solrød Gymnasium ud fra en lektieinkluderende metode. Det vil sige, at eleverne i næsten alle fag læser lektierne sammen i timerne. For det første får de hermed de studiemæssige teknikker trænet samtidigt med, at det faglige stof forstås. For det andet skabes der mere plads til erhversarbejde og fritidsinteresser ved siden af skoledagen, der så til gengæld er placeret fra kl. 8 til ofte 15.35.

Herudover prioriterer vi på Solrød Gymnasium høj elevtrivsel og modet til at eksperimentere, fejle og prøve én gang til.

Det tror vi på er endnu en grund til, at vores elever klarer sig godt.