I samarbejde med ’Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt’ inviterer vi 8.klasses-elever til at komme på et 2 dages introduktionskursus på Solrød Gymnasium. Vi har sendt infobreve ud til alle tilmeldte elever med posten, inkl. skema over SG-aktiviteterne som du skal igennem.

HVORNÅR? Kurserne ligger enten mandag+ tirsdag eller onsdag+ torsdag i uge 9-14. Går du i 8. klasse og er interesseret i at komme på besøg, så skal du tilmelde dig online via UUV’s portal. Mødetid på Solrød Gymnasium er kl 8.10 – 14.00, og muligheden for at komme ligger hele uge 9 til og med uge 14.

HVILKET FAGLIGT NIVEAU? På Solrød Gymnasium tilrettelægges kurserne, så de bedst muligt afspejler undervisningsforløb i en 1.g-klasse eller en 1.HF-klasse. De tilmeldte elever samles på hold med egne forløb og undervises af gymnasielærere som ”rigtige” gymnasielever på første årgang.

HVILKE FAG? Introduktionskurserne sammensættes af fag, som er typiske for første årgang: Engelsk og matematik, et eksperimentelt naturvidenskabeligt fag (fx. fysik eller biotek), et humanistisk fag (fx. dansk eller samfundsfag/historie) og et kreativt fag (fx. mediefag eller musik).

HVORFOR OVERHOVEDET? Målet med introduktionskurserne for elever i 8. klasse er, at de bliver orienteret om, hvilke fagområder STX og HF underviser i, og at de får en fornemmelse for, hvordan der undervises på disse ungdomsuddannelser.

Evt. henvendelse til vicerektor Hans-Christian Pedersen på sghc@solgym.dk

Spansk sprogfag