P1050554 P1050597 P1050552

3z var den 19.8. på ekskursion til Esrum sø i biologifaget med Troels Wolf. Humøret var højt fra start. Selv om det faglige program var tæt med måling af ilt, nitrat, fosfat, turbiditet, pH og temperatur i forskellige dybder, var der også tid til at nyde udsigten over en af Danmarks største søer. Desuden fik Christian Larsen tid til også at fiske undervejs. Målingerne viste, at søen havde et springlag (hvor temperaturen ændres drastisk) mellem 12 og 13,5 meters dybde. I vandoverfladen var temperaturen på 18,2 grader C, mens den i 20 meters dybde var på kun 8 grader C. Søen, der er Danmarks mest vandrige, viste sig at være ret ren – med en sigtedybde på 3,5 meter. Der var dog væsentlig forskel på iltforholdene i overfladen med 9,3 mg ilt/liter og bunden med 4,3 mg ilt/liter. Den lave koncentration af ilt kan skabe problemer for visse bunddyr – uden at man dog ligefrem kan tale om iltsvind.

P1050573        P1050619