Filosofi

Sort/hvid billede af ældre filosof

Der er noget grundlæggende menneskeligt ved at undre sig. Vi er nysgerrige på vores omverden, og vi vil gerne kunne finde ud af, hvordan denne omverden fungerer. Det er tilfældet, uanset om man beskæftiger sig med den omgivende natur, eller om man beskæftiger sig med en selv og ens medmennesker i det samfund, som man lever i.

Filosofien beskæftiger sig som fag med en masse ting. Den handler om etik, om politik, om videnskabsteori, om erkendelse generelt og om de bagvedliggende strukturer i verden – metafysikken. Fælles for dens projekt er, at den ønsker at tilnærme sig en eller anden form for sandhed. Og det kan vi kun opnå ved at være gode og strukturerede i vores måde at bruge fornuften på.

Discipliner:

  • Etik og moral:  Om værdier og forholdet mellem mennesker
  • Livsfilosofi: Om livets mening og muligheder
  • Politisk filosofi: Om vort samfund og dets idealer
  • Metafysik: Om virkelighedsopfattelser
  • Erkendelsesteori: Om hvordan mennesket erkender omverdenen
  • Logik: Om reglerne for holdbar argumentation
  • Videnskabsteori: Om videnskabernes forudsætninger og metoder
 
Filosofi er et valgfag, du kan vælge på B- og C-niveau:
 
B-niveau:
Her kan du se læreplanen. 
 
C-niveau
Her kan du se læreplanen.
Maleri af to græske filosoffer
Blyanttegning af filosof

Sidst opdateret 25 Mar, 2021