Studieretninger med fremmedsprog

Interesserer du dig for sprog, litteratur og kultur? Ønsker du at kommunikere både mundtligt og skrifligt på såvel fremmedsprog som dit eget sprog, skal du vælge en sproglig studieretning.

ENGELSK A

SPANSK A

PSYKOLOGI B

ENGELSK A

TYSK FORTSÆTTER A

PSYKOLOGI B

ENGELSK A

FRANSK BEGYNDER A

PSYKOLOGI B

ENGELSK A

SPANSK A

FRANSK FORTSÆTTER B

ENGELSK A

SPANSK A

TYSK FORTSÆTTER B

ENGELSK A

TYSK FORTSÆTTER A

SAMFUNDSFAG B RETORIK C

 

Hvad lærer jeg på den sproglige studieretning?

Du vil kunne kommunikere på engelsk og et andet fremmesprog på et højt niveau. Din forståelse for og viden om litteraturen og kulturen i de pågældende lande vil give dig en bred baggrund for at arbejde i lande med engelsk, tysk, spansk eller fransk som arbejdssprog.

Hvor går studieturen på den sproglige studieretning hen?

Studieturen går til et af de lande, hvor du får mulighed for at prøve sproget af i praksis. Du har også mulighed for at komme på kortere ture i 3.g til enten Malaga, Paris og Berlin sammen med dit sproghold.

Hvad kan jeg bruge min eksamen til?

Den sproglige studieretning giver adgang til en række uddannelser på universiteterne og CBS og retter sig især mod de humanistiske og sproglige studier.


I alle studieretninger skal du også vælge et kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog ved din uddannelses begyndelse.

Både tysk, spansk og fransk kan vælges som begyndersprog på SG. Tysk og fransk kan læses som fortsættersprog, og på sigt vil spansk også være en mulighed med den nye gymnasiereform.

Læs mere her