Studieretninger med samfundsvidenskabelige fag

Interesserer du dig for økonomi, politik, medier samt nationale og globale forhold, skal du vælge en studieretning med samfundsvidenskab? Engelsk A giver dig desuden mulighed for at tænke i en international karriere.

SAMFUNDSFAG A

ENGELSK A

MATEMATIK B

SAMFUNDSFAG A

MATEMATIK B

NATURGEOGRAFI B

SAMFUNDSFAG A

MATEMATIK B

PSYKOLOGI C

ENGELSK A

SAMFUNDSFAG B

MATEMATIK B OG KINESISK OMRÅDESTUDIUM C

ENGELSK A

SAMFUNDSFAG B

RELIGION B OG BIOLOGI B

 

Hvad lærer jeg i den samfundsfaglige studieretning?

Du arbejder med samfundsopbygningen i et både politisk og økonomisk perspektiv.

Desuden lærer du om menneskets identitetsdannelse og livsstil. Uanset hvilket område I arbejder med, er den globale vinkel altid vigtig.

Hvor går studieturen på samfundsvidenskab hen?

Studieturen er blandt andet gået til Dublin, London, Lissabon og Barcelona, hvor du også får mulighed for at bruge dit sproglige valgfag.

Hvad kan jeg bruge eksamen til?

Du får adgang til langt de fleste videregående uddannelser, især indenfor humaniora, samfundsvidenskab og CBS. Den kvalicerer dig ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser eller medicinstudiet.

IMG


I alle studieretninger skal du også vælge et kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog ved din uddannelses begyndelse.

Både tysk, spansk og fransk kan vælges som begyndersprog på SG. Tysk og fransk kan læses som fortsættersprog, og på sigt vil spansk også være en mulighed med den nye gymnasiereform.

Læs mere her