Hvorfor interessere sig for datalogi?

IT indgår jo i alle fag, men hvis man ønsker andet end færdigheder indenfor IT, så kan man opnå det, via datalogi faget.

Kernestof:

  • Repræsentation og strukturering af data
  • Algoritmebegrebet
  • Grænseflader og protokoller
  • Programmering og afprøvning
  • Netværk, kommunikation og sikkerhed
  • Arkitekturer af sammensatte systemer

Faget Datalogi er nærmest født med projektarbejdsformen, og undervisningen veksler hele tiden mellem teori og arbejde ved computeren.

Man opnår altså ikke alene ny viden om computerens opbygning og problemløsning på den. Man får samtidig nye færdigheder, der kan bruges i mange sammenhænge. Læs mere om faget her.