Faciliteter

Foruden de almindelige faglokaler har skolen en række fælleslokaler som fx elevlounge, multimedierum, en festsal med kantine, storklasserum, et mindre projektrum, studiemiljøer, øvelokaler for bands, lektieværksted, elevrådslokale m.m. Skolens idrætsfaciliteter er Solrød Idrætscenter, Kilen og svømmehal, hvortil skolen har fortrinsret.

Vi har erfaring for, at kørestolsbrugere kan anvende bygningen.

Der er rige muligheder for at benytte gymnasiets faciliteter uden for den egentlige undervisning – her kan fx nævnes lektiecafe, billedværksted, frivillig musik, frisport, elevstyrede caféer og fester.

HER kan du bevæge dig rundt i vores faciliteter via Google Streetview.

Sidst opdateret 23 Apr, 2021