Elevstøtte – en hjælpende hånd

På Solrød Gymnasium har vi sat en række initiativer i gang, der styrker fagligheden for flest mulige elever. Udviklingen har bl.a. resulteret i, at elevernes karakterer på både STX og HF har været stigende gennem de seneste år. I 2018 lå det flot på 7,6 for STX og på 5,9 for HF. Hermed placerer vi os som en af de bedst præsterende skoler i Region Sjælland.

Tilbud – hvis du har behov for ekstra støtte:


Læs mere i folderen: