Elevstøtte til alle elevtyper

Solrød Gymnasium har igen i år sat flere initiativer i gang, der styrker fagligheden for flest mulige elever. Udviklingen har bl.a. resulteret i, at elevernes karakterer på både STX og HF har været stigende gennem de seneste år. I år lå det flot på 7,5 for STX og på 6,3 for HF. Hermed placerer vi os med elever fra Solrød og områder som Stevns, Greve, Køge Vallensbæk og forstæder sydøst for København, som en af de bedst præsterende skoler i Region Sjælland.