Elevrådet 2016-2017

 • Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt til Pædagogisk Rådsmøder, hvor skolens lærere deltager. Elevrådet arbejder hele tiden sammen med skolens lærere og ledelse om at skabe en dynamisk, social og lærerig hverdag, mellem skolens ansatte og skolens elever, hvor formålet hele tiden er at forbedre Solrød Gymnasium. Senest har samarbejdet bestået af etableringen af en elevlounge, en række samarbejdsregler mellem lærere og elever m.m. Allerede nu er elevrådet 2016/2017 inviteret med til at Pædagogiske Råd og Udviklings Fora (PRUF) og Visionsudvalget, lige som formanden er inviteret med som skribent på skolens Facebookside. Elevarrangement omkring trivsel med oplæg ved Jan Andersen arrangeres ligeledes i samarbejde med formanden.

  Vedtægter 2016-17

   

  Elevrådets konstituering 

  Formand: Christian Bülow (2.d)
  Næstformand: Emil Hedegaard (2.d)
  Kassér: Jonathan Olsgård Hansen (3.y)
  Organisator og promoter: Nikolai Burmann (2.x)
  Sekretær: Sofie Falkenberg Holm (2.d)
  Kritisk revisor: Sofie Frimodt-Møller (2.p)

  Bestyrelsen  
  Christian Bülow (2.d)
  Mustafa G. Sediqi (2.d)

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau