Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt til Pædagogiskrådsmøder, hvor skolens lærere deltager. Elevrådet arbejder hele tiden sammen med skolens lærere og ledelse om at skabe en dynamisk, social og lærerig hverdag, mellem skolens ansatte og skolens elever, hvor formålet hele tiden er at forbedre Solrød Gymnasium. 

 

Læs Elevrådets regler og vedtægter fra 2015

Elevrådet er her for dig!

Elevrådets konstituering 


Formand: Emil Hedegaard (3.d)
Kassér: Jonathan Olsgård Hansen (2.y)
Organisator: Nikolai Burmann (1.x)
Sekretær: Sofie Falkenberg Holm (1.d)
Kritisk revisor: Sofie Frimodt-Møller (1.p)

Bestyrelsen  
Christian Bülow (1.d)
Mustafa G. Sediqi (1.d)