Eksamensadfærd

 • Elevers eksamens- og prøveadfærd 2017

  Nedenstående er en pixiudgave af Eksamensbekendtgørelsen (Bek nr 754 af 26.juni 2007)

   

  1. Mød til tiden (der findes ingen gangbare undskyldninger for at komme for sent)

  2. En prøve er i gang, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med eksamensspørgsmålet.

  3.  Ved den skriftlige prøve, skal eksaminanderne møde 30 min før prøvestart, hvilket er yderst vigtigt for eksaminander, der benytter egen computer.  Eksaminanden er selv ansvarlig for funktionsdygtigheden af den medbragte computer – tjek det, før du ankommer og når du har sat dig til rette. Eksaminanden skal medbringe både computer og gerne tilhørende printer, hvis man vil printe ud under korrekturlæsning, før aflevering.

  Ved den mundtlige prøve skal eksaminanderne også møde 30 min før prøvestart, i flg rækkefølgelisten.

  En eksaminand, der kommer for sent eller udebliver fra en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

  4. Skolen kan tilbyde prøvetidsforlængelse til eksaminander med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse eksaminander skal i god tid før prøvens afholdelse henvende sig til skolens administration.

  5. Det er tilladt at anvende hjælpemidler til en prøve. De enkelte fag kan have begrænsninger i brugen af hjælpemidler, og eksaminanden er forpligtet til at holde sig orienteret om eventuelle begrænsninger, enten ved at spørge en faglærer eller ved at orientere sig på undervisningsministeriets hjemmeside.

  6. Eksaminander til gruppeforberedelse kan naturligvis kommunikere i forberedelsestiden. Men det er ikke tilladt at anvende elektronisk kommunikation, hverken i forberedelsestiden eller ved prøveafholdelsen. Med elektronisk kommunikation menes brug af internet og mobiltelefon. (Dette gælder dog ikke ved prøver med 24 timers forberedelse). Mobiltelefonen skal være slukket – det er ikke nok at sætte den på lydløs.   Når en eksaminand fremlægger et gruppefremstillet produkt ved en individuel prøve, må de øvrige gruppemedlemmer ikke være til stede i lokalet, før de selv er eksamineret.

  7.  Hvis en eksaminand gribes i at snyde ved eksamen, dvs skaffe sig selv eller give en anden uretmæssig hjælp, bliver eksaminanden bortvist fra den pågældende prøve. Prøven vil da tidligst kunne aflægges ved næstfølgende eksamenstermin. (jan/dec eller maj/juni).

  8.  Hvis skolen bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler ved en prøve kan skolen tilbyde omprøve eller ombedømmelse.  

  9.  Eksaminanden kan klage over forhold ved prøven. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal være stilet til skolens rektor. Klagen skal indgives senest 2 uger efter at prøvens bedømmelse er bekendtgjort. Klagen skal nøje følge de fastlagte procedurer for klageindgivelse.

  10. Eksaminanden har ejendomsret til de produkter der evt udfærdiges ved en praktisk prøve. Hvis eksaminanden ikke benytter ejendomsretten indenfor 2 måneder efter prøvens bedømmelse, tilfalder ejendomsretten til produktet skolen.

   

  HC  

   

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau