Eksamen

På grund af Corona gælder der i år særlige regler for, hvilke eksaminer der afholdes. Reglerne er som følger:

  • 1.g: Skal aflægge én mundtlig eksamen
  • 2.g: Skal aflægge én mundtlig eksamen. Øvrige eksaminer i det normale udtræk erstattes af ophøjede afsluttende standpunktskarakterer
  • 3.g: Skal aflægge eksamen i skriftlig dansk, SRP samt to mundtlige eksaminer i studieretningsfag på A- eller B-niveau eller øvrige fag på A-niveau. Øvrige eksaminer i det normale udtræk erstattes af ophøjede afsluttende standpunktskarakterer
  • 1.hf: Skal aflægge den interne og den eksterne eksamen i NF. Øvrige eksaminer i det normale udtræk erstattes af ophøjede afsluttende standpunktskarakterer.
  • 2.hf: Skal aflægge eksamen i skriftlig dansk samt tre mundelige eksaminer. Øvrige eksaminer i det normale udtræk erstattes af ophøjede afsluttende standpunktskarakterer
  • TeamDK-1g og 2.g: Aflægger eksaminer som 1.g og 2.g-elever på 3-årig ordning.
  • TeamDK-3.g: Skal aflægge skriftlig eksamen i dansk samt SRP, hvis den er skrevet i 3.g. Derudover aflægges én mundtlig eksamen efter udtræk. Øvrige eksaminer i det normale udtræk erstattes af ophøjede afsluttende standpunktskarakterer
  • TeamDK-4.g: Skal aflægge eksamen i SRP samt to mundtlige eksaminer, om muligt i A-fag. Øvrige eksaminer i det normale udtræk erstattes af ophøjede afsluttende standpunktskarakterer

 

Eksamen offentliggøres også tidligere end nævnt i folderen. Det sker torsdag den 29. april med eksamensbingo for 2.hf og 3.g kl. 15:00 og i Lectio for andre årgange.

HER KAN DU DOWNLOADE EKSAMENSFOLDEREN SOM PDF-FIL.

Sidst opdateret 12 Apr, 2021