Velkommen til Solrød Gymnasium

I august 2019 starter vi et nyt kuld stx’ere og hf’ere. Måske er du én af dem? Vil du øge dine chancer for at blive optaget på Solrød Gymnasium, så skal du sætte os som 1. prioritet på din ansøgning på www.optagelse.dk.

FÆLLESSKAB: På Solrød Gymnasium bliver du del af en mangfoldig elevflok på knap 700 elever. Vores værdier er venlighed, vilje og medborgerskab: Her må du gerne være ambitiøs, men du skal også turde at knytte masser af nye venskaber og tage ansvar for den verden du er del af. På den måde kan dine gymnasieår blive de bedste og vigtigste i dit liv.

KARAKTERGENNEMSNIT: Solrød Gymnasiums STX-karaktergennemsnit i 2018 er fortsat blandt regionens 4 højeste. På Solrød Gymnasium har vi et snit på 7,6.

FAGLIGE TILBUD: Vi har præcis samme studieretninger (stx) og fagpakker (hf) som landets øvrige gymnasier, og vi tilbyder en bred vifte af ekstra elevstøtte i det daglige.

Desuden deltager vi i  talentprogrammer, og for andet år i træk udbyder vi Cambridgekurser med eksaminer, – sidstnævnte er et unikt tilbud her i Køge Bugt. Læs mere her.

Vi har også flere års erfaring med at koble gymnasietiden med eliteidræt. For de af jer, der elsker sporten ved siden af det faglige, er det sikkert et plus, at træningen foregår i OJD-hallen lige her i Solrød, tæt på skolen.

LØFTEEVNE: Skolens officielle løfteevne er ifølge UVM´s beregning positiv for både stx og hf set over en treårig periode (2016-2018). For både stx og hf er løfteevnen 0,1, og ligger dermed helt i top sammenlignet med gymnasierne i Region Sjælland.

Også på vores lektieinkluderende HF har vi igen i 2017 et stigende karaktergennemsnit. Gennemsnittet for Region Sjællands gymnasier er 5,8, mens gennemsnittet for landets gymnasier med HF er 6,1. Her fik vi på Solrød Gymnasium et gennemsnit på 6,2.

VI SKAL ORIENTERE OM PERSONDATALOVEN 

I følge den nye persondatalov skal alle elever orienteres om måden, hvorpå vi som dataudbyder håndterer personfølsomme data. Dette kan du læse mere om her.

SÅDAN SØGER DU IND I EFTERÅRET 2018.

Søger du optagelse på Solrød Gymnasium i Køge bugt med start i august 2019, så finder du her en oversigt over stx-studieretninger, valgfag og hf-studiepakker. Du søger om optagelse på http://www.optagelse.dk.  Som stx’er skal du i første omgang ønske 2. fremmedsprog og kreativt fag, hvorefter du i november vælger endelig studieretning.

Som hf’er starter du i din fagpakke på 2. år.

HVAD SKAL DU VÆLGE MED DET SAMME?

Som stx-ansøger skal du på alle gymnasier vælge kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog i din ansøgning. På Solrød Gymnasium kan du vælge mellem fransk og tysk som fortsættersprog, samt fransk, spansk eller tysk som begyndersprog.  Fortsættersprog har du haft i folkeskolen. Begyndersprog har du ikke haft før. Fortsættersprog ligger således i 1g og 2g, mens begyndersprog ligger i 1g, 2g og 3g.

Som hf-ansøger skal du først i udgangen af 1. hf vælge, hvilken fagpakke du vil have i 2.hf: Sundhedspakken, Samfundspakken eller Mediepakken. Ind til da har alle hf-elever de samme fag i skemaet og får således opbygget en fælles viden, inden fagpakkeklassen bliver skabt fra august i 2.hf.

STX-studieretninger:

På Solrød Gymnasium har vi årelang erfaring som medlem af Eliteidrætsgymnasier.dk. For dig som elev betyder det, at du kan koble høj faglighed med skemalagt morgentræning i samarbejde med dygtige idrætscoaches. Læs mere i magasinet: Eliteidræt

HF-studiepakker: