Velkommen til Solrød Gymnasium

 • Solrød Gymnasium tager også imod elever fra områder som for eksempel Køge, Borup, Ejby, Stevns, Greve, Brønshøj og Vallensbæk. Vi modtager ligeledes elever, som oprindeligt søgte plads på et af gymnasierne i København, og gør en stor indsats for, at også disse elever oplever, at SG bliver deres sted. Blandt andet afholder vi et velkomstmøde for alle nye elever allerede før sommerferien, så man tidligt møder sin kommende klasse. Målet er, at velkomsten til gymnasiet altid er præget af tryghed, anerkendelse, begynderglæde og praktisk info. Det gælder både for den 3-årige stx og for den 2-årige lektiefri hf, idet eleverne fra de to uddannelser mikses på kryds og tværs på SG.

  Søger du gymnasium i Køge bugt, så finder du til inspiration her en oversigt over stx-studieretninger og hf-studiepakker for 2017. Efter stx’ernes optagelse, hvor de skal ønske 2. fremmedsprog og kreativt fag, tager de endelig beslutning om studieretning. Det sker i løbet af efteråret. For hf’ernes vedkommende, starter de i deres fagpakke på 2. år.   

  Fra skolestart til studieretningsvalg for STX’erne i 2017

  Grundforløbet har en varighed på 3 måneder og danner grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning. Elevernes valg af studieretning finder på Solrød Gymnasium sted i uge 43 på baggrund af en afklarende samtale med et teammedlem, studievejleder og ledelsesrepræsentant. Inden da har forældre og elever været inviteret til en infoaften om studieretninger i uge 39. Desuden har eleven afgivet forhåndsønsker i Lectio, og eleven er blevet evalueret på fagligt standpunkt. 

  Vi henviser til vejledningen til den nye gymnasielov og bekendtgørelse for interesserede forældre, når denne er tilgængelig på ministeriets hjemmeside.

   

  Valgfag på Solrød Gymnasium for nye elever

   

  Faggruppe

  Valgfag

  Fagniveau

     

  A

  B

  C

  Kunstneriske fag

  Billedkunst

   

  X

  X

   

  Dramatik

   

  X

  X

   

  Mediefag

   

  X

  X

   

  Musik

   

  X

  X

  Naturvidenskabelige fag

  Biologi

   

  X

   
   

  Fysik

   

  X

  X

   

  Kemi

  X

  X

  X

   

  Naturgeografi

   

  X

  X

  Fremmedsprog

  Engelsk

  X

     
   

  Fransk begynder

  X

     
   

  Fransk fortsætter

  X

  X

   
   

  Spansk begynder

  X

     
   

  Tysk begynder

  X

     
   

  Tysk fortsætter

  X

  X

   
   

  Astronomi

     

  X

   

  Erhvervsøkonomi

     

  X

   

  Filosofi

   

  X

  X

   

  Idræt

   

  X

   
   

  Informationsteknologi

     

  X

   

  Innovation

     

  X

   

  Matematik

  X

  X

   
   

  Psykologi

   

  X

  X

   

  Retorik

     

  X

   

  Samfundsfag

  X

  X

   

   

  • For at vælge et fag på A-niveau, kræves det, at man har afsluttet det på B-niveau. Begyndersprog skal dog altid afsluttes på A-niveau.

   

  • For at vælge et fag på B-niveau, kræves det, at man har afsluttet det på C-niveau. Idræt B kan dog følges sideløbende med idræt C.

   

  • For at vælge et fag på C-niveau, kræves det, at man ikke tidligere har haft det i uddannelsen.

   

  Historik:

  Den 28.4. fik du svar i din e-boks på, om du er optaget på Solrød Gymnasium.  

  Som stx-ansøger har du i din ansøgning allerede valgt kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog. På Solrød Gymnasium har du jo kunnet vælge mellem fransk og tysk som fortsættersprog, samt fransk, spansk eller tysk som begyndersprog.  Fortsættersprog har du haft i folkeskolen. Begyndersprog har du ikke haft før. Fortsættersprog ligger således i 1g og 2g, mens begyndersprog ligger i 1g, 2g og 3g. 

  Som hf-ansøger skal du først i udgangen af 1. hf vælge, hvilken fagpakke du vil have i 2.hf: Sundhedspakken, Samfundspakken eller Mediepakken. Ind til da har alle hf-elever de samme fag i skemaet og får således opbygget en fælles viden, inden fagpakkeklassen bliver skabt fra august i 2.hf.

   

  Velkomstmøde den 8.6. 2017 kl. 19.00-21.00

  Inden du startede som elev på Solrød Gymnasium, modtog du et velkomstbrev med invitation til et velkomstmøde for nye elever den 8.6. kl. 19.00. Vi skrev: “Sæt allerede nu gerne kryds i kalenderen, for ved mødet vil du modtage en velkomstpakke med al den praktiske info du skal bruge før skolestart”.

 • STX-studieretninger:

  Naturvidenskabelige
  Samfundsvidenskabelige
  Sproglige
  Kunstneriske
 •  

  På Solrød Gymnasium har vi årelang erfaring som medlem af Eliteidrætsgymnasier.dk. For dig som elev betyder det, at du kan koble høj faglighed med skemalagt morgentræning i samarbejde med dygtige idrætscoaches. Læs mere i magasinet: Eliteidræt

  HF-studiepakker:

  Medier
  Sundhed
  Samfund
 • Skærmbillede 2017-01-26 kl. 15.53.55 Skærmbillede 2017-01-26 kl. 16.11.21 Skærmbillede 2017-01-26 kl. 16.18.37

Copyright © 2017 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau