Informatik (tidligere datalogi)

Bærbar computer

Hvorfor interessere sig for informatik?

IT indgår jo i alle fag, men hvis man ønsker andet end færdigheder inden for IT, så kan man opnå det via informatikfaget.

Kernestof:

  • Repræsentation og strukturering af data
  • Algoritmebegrebet
  • Grænseflader og protokoller
  • Programmering og afprøvning
  • Netværk, kommunikation og sikkerhed
  • Arkitekturer af sammensatte systemer

Faget Informatik er nærmest født med projektarbejdsformen, og undervisningen veksler hele tiden mellem teori og arbejde ved computeren.

Man opnår altså ikke alene ny viden om computerens opbygning og problemløsning på den. Man får samtidig nye færdigheder, der kan bruges i mange sammenhænge.

Informatik findes som C-fag.

Her kan du se læreplanen for faget.

Computerskærm med kode på
Hvid computer med kode på skærmen

Sidst opdateret 25 Mar, 2021