Dansk

Modernistiske digte, sms-kommunikation, middelaldersagaer, politiske taler, film, moderne noveller, nyhedsformidling i tv – listen kan gøres meget lang. Faget dansk handler om at læse tekster – og ikke kun tekster i traditionel forstand. Gennem tre år går vi på opdagelse inden for fagets tre stofområder: sprog, litteratur og medier.

Dansk handler om mennesker, deres tanker, udtryk og produkter. Tekstlæsningen er et vindue til at forstå, hvad der har optaget og formet mennesker – til forskellige tider. Den er altså ikke alene kilde til oplevelser, men også til en kulturel, social og historisk forståelse.

I danskfaget

  • lærer du at læse tekster på en analytisk, kritisk og vurderende måde. Teksterne kan være alt fra en Lars von Trier-film til et romantisk digt eller en rap-tekst.
  • lærer du at udtrykke dig skarpt, præcist og nuanceret. Både skriftligt og mundtligt.
  • går du på opdagelse i 1000 års litteratur, sprog og medier og bliver klogere på, hvad det vil sige at være menneske dengang og nu.

Alle elever på STX og HF får dansk på A-niveau.

STX
Her kan du se læreplanen der gælder for elever, der starter i gymnasiet fra 2017 og frem.
Her kan du se læreplanen der gælder for elever, der startede i gymnasiet i 2016 og tidligere.

HF
Her kan du se læreplanen der gælder for elever, der starter på HF fra 2017 og frem.
Her kan du se læreplanen der gælder for elever, der startede i gymnasiet i 2016 og tidligere.