Dansk

Billedekollage af danske forfattere. Gamle såvel som nye

Modernistiske digte, sms-kommunikation, middelaldersagaer, politiske taler, film, moderne noveller, nyhedsformidling i tv – listen kan gøres meget lang. Faget dansk handler om at læse tekster – og ikke kun tekster i traditionel forstand. Gennem tre år går vi på opdagelse inden for fagets tre stofområder: sprog, litteratur og medier.

Dansk handler om mennesker, deres tanker, udtryk og produkter. Tekstlæsningen er et vindue til at forstå, hvad der har optaget og formet mennesker – til forskellige tider. Den er altså ikke alene kilde til oplevelser, men også til en kulturel, social og historisk forståelse.

I danskfaget

  • lærer du at læse tekster på en analytisk, kritisk og vurderende måde. Teksterne kan være alt fra en Lars von Trier-film til et romantisk digt eller en rap-tekst.
  • lærer du at udtrykke dig skarpt, præcist og nuanceret. Både skriftligt og mundtligt.
  • går du på opdagelse i 1000 års litteratur, sprog og medier og bliver klogere på, hvad det vil sige at være menneske dengang og nu.

Alle elever på STX og HF får dansk på A-niveau.

STX
Her kan du se læreplanen for faget.

HF
Her kan du se læreplanen for faget.

Screenshot fra Filmen Armadillo
Forskellige dansk-bøger og ordbøger

Sidst opdateret 25 Mar, 2021