Coronahandleplan

Coronahandleplan Solrød Gymnasium

Vi oplever for tiden stigende smittetal for Covid19 i Danmark. Dette medfører en udspecificering af de retningslinjer vi arbejder ud fra.

 

Hvad gør man hvis man er konstateret smittet?

Din test er positiv, dvs du er smittet med ny coronavirus, hvis der på sundhed.dk står et af følgende svar:

 • Positiv
 • Formodet positiv
 • Påvist

I disse tilfælde skal man hurtigst muligt kontakte skolen. Det kan ske over lectio med besked til rektor Bjarne Thams eller vicerektor Jeppe Struve eller på telefon 56 18 40 00 i skolen åbningstider.

 

Når du kontakter skolen skal du oplyse følgende:

 • Tidspunktet for hvornår du fik symptomer
 • Tidspunktet for hvornår du blev testet
 • Hvem du har været sammen med op til 48 timer før de to ovenstående tidspunkter
 • Hvem du har været i nær kontakt til i klassen, på valghold eller andre aktiviteter på skolen

Er du smittet skal du gå i selvisolation, være særlig opmærksom på hygiejne og rengøring samt sørge for opsporing af dine nære kontakter.

 

Man betragtes som nær kontakt, hvis man har været i kontakt med en person, som er testet positiv for ny coronavirus hvis man:

 • bor sammen med en smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

 

Nære kontakter til en smittet skal isoleres og testes

Hvis du er nær kontakt til en smittet, skal du isoleres og testes – også selvom du ikke har symptomer. At gå i isolation betyder, at man skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, man ikke bor sammen med. Du skal testes efter henholdsvis 4 og 6 dages isolationen. Hvis du efter første test er negativ og du ikke har symptomer på sygdom, må du ophæve din isolation og gå i skole. Du skal dog stadig have foretaget din anden test.

 

Nære kontakter til nære kontakter skal ikke isoleres

Hvis man er nær kontakt til en, som er opsporet som nær kontakt til en påvist smittet, skal man i udgangspunktet ikke foretage sig noget. Dette betyder, at en hel klasse eller et helt hold ikke hjemsendes pr. automatik, hvis der er opsporet en smittet i klassen. Men det betyder, at vi skal være ekstra opmærksomme på at holde afstand i det daglige.

 

Fravær og isolation/sygdom

Skolen er fortsat underlagt lovkrav om at registrere, når eleverne ikke er til stede i undervisningen. Elever der er hjemme for at testes eller afventer testsvar, kan dog deltage virtuelt og blive ført tilstedeværende under følgende forudsætninger:

Er du hjemme og afventer coronatest, kan du deltage virtuelt i timerne via google meet:

 • Du skal være synlig for læreren på skærmen
 • Du skal deltage aktivt i det omfang det er muligt

I givet fald kan du blive ført tilstedeværende for modulet. Dette gælder kun når man venter på testsvar på corona.

Elever, der er hjemme grundet sygdom eller af andre årsager end coronatest, vil få registreret fravær og skal skrive fraværsårsager på disse moduler i lectio.

Skolen er godt klar over, at det fysiske fravær kan ligge over det normale leje i dette skoleår, og det vil vi bestræbe os på at tage hensyn til i den individuelle vurdering af fravær.

Grundet de særlige omstændigheder i dette skoleår er det dog vigtigt, at alle reducerer manglende tilstedeværelse af andre grunde end corona mest muligt. Det er gennem deltagelsen i den daglige undervisning at kvaliteten af uddannelsen skabes, og jo mere man er væk, jo større konsekvens for ens uddannelse har det.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021