SG-Fællesarrangementer

Både faggrupper, ledelse og lærerteams på de forskellige studieretninger kan etablere fælles aktiviteter og arrangementer. Disse støtter det sociale samvær på tværs af klasser og årgange, det faglige perspektiv eller mindst lige så vigtigt: Den almene dannelse....

Udvalg

Pædagogisk Råd og Udviklingsforum (PRUF)   Vi er altid i gang med at styrke den faglige profil for Solrød Gymnasium.   Det foregår i den daglige undervisning, men også i følgende pædagogiske udviklingsfora i...