SG-elevråd 2017/2018

Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt til Pædagogiskrådsmøder, hvor skolens lærere deltager. Elevrådet arbejder hele tiden sammen med...