SG-elevråd 2017/2018

Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt til Pædagogiskrådsmøder, hvor skolens lærere deltager. Elevrådet arbejder hele tiden sammen med...
Skal du starte på Solrød Gymnasium?

Skal du starte på Solrød Gymnasium?

    Vi har udviklet vores helt egen måde at modtage vores nye stx- og hf-elever. Det vigtigste for os er, at velkomsten er præget af tryghed, anerkendelse, glæde, men også regler, rammer og masser af praktisk info.   Intro-dag De...
Gamle elever

Gamle elever

Gammel G-fest Hvert forår afholder Solrød Gymnasium en fest for gamle elever. Her har tidligere elever mulighed for at gense hinanden og ikke mindst deres lærere. Der er altid høj stemning i den stuvende fulde kantine, hvor de gamle elever for en enkelt aften går i...

Nuværende elever

Elever og lærere på skolen kan se navne og billeder af alle nuværende eleverne på Lectio via inlog. Alle andre kan finde navne på eleverne via Lectio men ikke se fotos.