På Solrød Gymnasium har vi en personalepolitik, der er kommet til verden gennem engageret samarbejde mellem ledelsen og medarbejderorganet MIO. Denne forventer vi, at alle medarbejedere kender, ligesom nye kolleger bedes sætte sig grundig ind i rammerne før påbegyndelse på skolen.

Hent Personalepolitik.docx (2015 og frem)