Organisationsdiagram

Solrød Gymnasium organisationsstruktur består overordnet af 3 dele: Undervisning, udvikling og drift. På organisationsplanen herunder kan du se hvilke ansvarsområder, der ligger under hver af de tre dele. Klik på det enkelte organ for at læse mere om arbejdsopgaver, ansvar og hvem i ledelsen der har det overordnede ansvar.

OrganisationsopslagJPG32