Handleplan

november 21, 2009

 

SG’s handleplan tager udgangspunkt i nedenstående faglige målsætning og i seneste elevtrivselsmåling:

 

Vil vil i skoleåret 2015-2016 fortsat styrke den faglige og pædagogiske profil for Solrød Gymnasium. Dette vil ske gennem både øget videndeling og klasserumsledelse, herunder styrkede strategier for it og fortsat elevtrivsel. Ligeledes vil det ske via et skarpere fokus på skriftlige og innovative kompetencer. 

 

Med afsæt i tidligere udviklingsarbejde samt nyeste elevtrivselsundersøgelse 2015 er der fokus på følgende områder:

– Fortsat udvikling af elevkompetencer 

– Udvikling af fællesskabet på tværs af klasser og årgange

– Fortsat udvikling af organisation og undervisning

– Udvikling af bygningen.

 

 

 

Den mere uddybende handleplan er udarbejdet i samarbejde mellem:

– Styregruppen for Pædagogisk Råd og Udviklings Forum (PRUF)

– MIO

– Bestyrelsen

– Pædagogisk råd, herunder elevrådet.

 

Evaluerings- og handleplanAdresse

Copyright © 2017 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau