Billedkunst

I 1. g kan du vælge billedkunst som kreativt fag. Du kan endvidere vælge billedkunst som valgfag på B-niveau.

Billedkunstfaget arbejder med analyse af det visuelle udtryk – primært billeder, skulptur og arkitektur. Analyserne er baseret på en række metodiske tilgange som man igennem undervisningen bliver fortrolig med. Man kan overordnet inddele den billedanalytiske tilgang i følgende 3 strategier:

  • Formalanalyse (formelle træk som farver, komposition, rum mv.)
  • Betydningsanalyse (billedets ikonografiske symboler eller semiotiske tegn)
  • Socialanalyse (hvad siger billedet om sin samtid og omverden)

Ud over at være bekendt med de metodiske tilgange til billed- og arkitekturanalysen fokuseres der i faget på den vesteuropæiske kunsts historie.

Det helt særegne ved faget er naturligvis den praktiske dimension. De forskellige perioder, gengivelsesstrategier og metoder belyses således igennem en række praktiske øvelser indenfor bl.a. skulptur, maleri, tegning, grafik, fotografi, installation mv.

 

DU KAN LÆSE BILLEDKUNST PÅ TO NIVEAUER

Her kan du se kravene der gælder for elever, der starter i gymnasiet fra 2017 og frem:
Billedkunst B   –  OBS linket virker p.t. ikke pga. fejl på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Billedkunst C

Her kan du se kravene der gælder for elever, der startede i gymnasiet i 2016 og tidligere:
Billedkunst B og C

Det er på ingen måde nødvendigt at kunne tegne eller male for at vælge billedkunst!!

 

Kom til åbent kunstværksted
Alle er velkomne, også selv om du ikke har billedkunst. Her kan du arbejde med egne værker.

Læs mere om kunstværkstedet efter skole her.