Eksamenstræning

Eksamenstræning

Hvert år er der mulighed for at styrketræne sine eksamensnerver Træningen foregår stille og roligt i et lokale på skolen. Den er varetaget af en række lærere med særlig erfaring inden for psykologi, selvudvikling, eksamenstrategi og retorik. Det er...
Vejledning i SRP, SSO og SRO

Vejledning i SRP, SSO og SRO

  På stx-uddannelsen skal du i 2.g. udarbejde en Studieretningsopgave (SRO) og i 3.g et StudieRetningsProjekt (SRP). På hf-uddannelsen skal du skrive en Større Skriftlig Opgave (SSO).   Læs mere om de tre opgaver her: SRO på SG 2017 vejledning-til-srp-2016...

SG-elevråd 2017/2018

Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt til Pædagogiskrådsmøder, hvor skolens lærere deltager. Elevrådet arbejder hele tiden sammen med...

Nye klasseteams 2016-2017

Til hver klasse er tilknyttet et team af lærere, der arbejder særligt for klassen. Det er lærerteamet, der varertager planlægning af opgaver, AT mv. og løbende evaluerer, hvorledes klassen fungerer fagligt og socialt. Elever og øvrige lærere kan henvende sig til...

Københavns Kantine på SG

  Det var Københavns Kantine, der vandt udbudsrunden om kantinedriften på Solrød Gymnasium her i forsommeren. Mia, Susi og Mona er heldigvis stadig de smilende ansigter bag den travle disk, der nu holder åbent fra kl. 7.30 og helt til kl.14.00. Fra efteråret kan...