I nyhedsarkivet kan du se hvilke begivenheder der har fundet sted på Solrød Gymnasium i det nuværende skoleår og i tidligere skoleår.

Hvis du vil se billeder fra de forskellige beginheder kan du gå direkte til galleriet.

Læs desuden hvad pressen har skrevet om SG.

 

Regler for brug af billeder af elever

Fra Datatilsynet er der kommet en præcisering af  regler for anvendelse af  fotos af elever  (af 26.september 2002):

Det præciseres heri, at den enkelte elevs samtykke skal indhentes, mundtligt eller skriftligt, og at det er skolen, der skal bevise, at der er givet samtykke fra eleven i den enkelte situation.

En elev kan tilbagekalde sit samtykke på ethvert tidspunkt , hvorefter skolen atter skal fjerne oplysninger om elever igen såsom portrætter, navne eller  oplysninger om f.eks. fritidsinteresser.

____________________________________

Det er et stort ønske hos elever, at der bliver taget fotografier af dem til fester, og at disse lægges på nettet:

 

Det siger sig selv, at enhver elev altid kan meddele fotografen, om han eller hun ikke ønsker at blive fotograferet eller at få sit billede lagt på nettet, og til enhver tid kan meddele webmaster, at de ønsker et billede fjernet igen.

 

I forbindelse med 1g-fotograferingen blev det også understreget, at det var op til den enkelte elev, om han eller hun ønskede sit billede ud på nettet. Enkelte elever ønskede ikke dette – og deres billeder findes altså ikke under klasebillederne.

 

Hvis du ønsker at et billede skal fjernes fra skolens websider, skal du skrive en mail til webmaster og nævne fest, år og helst websidens adresse og det vil omgående blive fjernet.

Vi prøver at udføre en slags “censur” i den forstand, at billeder der måske kan virke stødende, ikke offentliggøres – men der kan være sket smuttere igennem tiden, hvilket webmaster beklager.

 

webmaster/IB