Almen Studieforberedelse (AT)

Formålet med almen studieforberedelse er ifølge læreplanen blandt andet at udfordre din kreative og innovative evne og din kritiske sans i anvendelse af faglig viden. Endvidere at styrke din evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden og din egen udvikling.

Du skal til afsluttende eksamen i faget. Eksamensformen er en mundtlig prøve med et skriftligt oplæg (en synopsis). Indhold og fag har du selv valgt på grundlag af det emne og de rammer for fagkombinationer, Ministeriet for Børn og Undervisning det pågældende år, har udmeldt.

Eksempler på sager, der kan behandles i almen studieforberedelse og hvis belysning kræver flere fags empiri, teori og metoder:

  • Klima
  • Globalisering, bindes verden sammen?
  • Verdensbilleder
  • Grænser for lægevidenskab
  • Katastrofer – naturkatastrofer, epidemier
  • Epoke, kunst og tilværelsestolkning (renæssancen, de vilde…)
  • Byplanlægning

Du kan læse mere om Almen Studieforberedelse (AT) i Bekendtgørelsen for gymnasiet.

Faget ophørte pr. august 2017, så ovenstående gælder kun for elever, der begyndte i gymnasiet i 2016 og tidligere.

Sidst opdateret 27 Feb, 2019