Almen Sprogforståelse (AP)

 

Almen Sprogforståelse, kaldet AP i daglig tale, er et fag som alle på STX har i grundforløbet. Grundforløbet er et samarbejde mellem dansk, fremmedsprog og latin. Formålet med AP er at give de sproglige redskaber, der skal bruges resten af tiden i gymnasiet og fremme en sproglig bevidsthed. Dette gøres ved læsning af forskellige tekster, der skal analyseres vha. forskellige begreber og betegnelser. Der er også en latindel i AP, hvor der skal læses korte tekster på latin.

I AP arbejder vi bl.a. med:

  • Sproghistorie
  • Morfologisk analyse
  • Syntaktisk analyse
  • Grammatiske betegnelser
  • Latin

Forløbet begynder med en indgangsscreening og afsluttes med en prøve i efteråret.

Her kan du se fagets læreplan.

Afprøv dine evner på almensprogforståelse.dk 

Sidst opdateret 1 Oct, 2019