Almen Sprogforståelse (AP)

Tekstkollage af alverdens sprog

 

Almen Sprogforståelse, kaldet AP i daglig tale, er et fag som alle på STX har i grundforløbet. Grundforløbet er et samarbejde mellem dansk, fremmedsprog og latin. Formålet med AP er at give de sproglige redskaber, der skal bruges resten af tiden i gymnasiet og fremme en sproglig bevidsthed. Dette gøres ved læsning af forskellige tekster, der skal analyseres vha. forskellige begreber og betegnelser. Der er også en latindel i AP, hvor der skal læses korte tekster på latin.

I AP arbejder vi bl.a. med:

  • Sproghistorie
  • Morfologisk analyse
  • Syntaktisk analyse
  • Grammatiske betegnelser
  • Latin

Forløbet begynder med en indgangsscreening og afsluttes med en prøve i efteråret.

Her kan du se fagets læreplan.

Afprøv dine evner på almensprogforståelse.dk 

Maleri af Babelstårnet
Tegning af et træ som symbolisere et sprgtræ med forgreninger ud til moderne sprog

Sidst opdateret 25 Mar, 2021