Hvad betyder det?

Med lektieinkluderende undervisning mener vi, at lektierne laves i lektionen. De daglige lektioner begynder ofte med, at kursisterne får tid til at sætte sig ind i en tekst eller et oplæg, før dialog eller gruppearbejde går i gang. Alle kursister starter det samme sted.

HF-kursisterne skal derudover læse værker og besvare skriftlige opgaver, hjemme eller på skolen (kursisttid).

Den lektieinkluderende undervisning betyder, at lektionen/ klassen får et højere aktivitetsniveau, og at den enkelte kursist ikke længere overlades til sig selv, hvis der opstår problemer med at løse eller forstå en opgave.

 

Hvordan er skoledagen så?

Skoledagen tilrettelægges sådan, at tiden mellem 8.10 og 15.35 er reserveret til undervisning og opgaveskrivning, og perioden efter skoletid er kursistens egen tid, bortset fra den tid, der skal anvendes på færdiggørelse af skriftlige opgaver og læsning af længere værker i visse fag. Der er helt bevidst indlagt huller i skemaet, som vi kalder studietid.

 

Det er nemlig et meget vigtigt element i udviklingen af kursistens studiekompetence at kunne administrere sin skoletid så fornuftigt, at indlæringen bliver optimal. Solrød Gymnasium forventer, at denne kompetence øges gennem HF-forløbet.

 

Tutorer 

  • På HF skal kravene i fagenes læreplaner nås via aktiv elevdeltagelse på skolen mellem kl. 8.10-15.35.
  • Lektier er skriftlige afleveringer og værker i dansk og engelsk.
  • Overholdelse af skolens studie- og ordensregler indbefatter, at lærerens anvisninger følges, hvad angår både det sociale samspil og det faglige arbejde på skolen.