Administration

Anne Jarlholm-Jensen

Anne Jarlholm-Jensen

Sekretær

Tlf. 56 18 40 04

 • Personale- og elevadministration
 • Generel kontoradministration
 • Ledelsesbetjening
 • SU og SPS ansvarlig
 • Administrator af Gymbetaling.dk
 • Administration af Rejsekort/Movia
 • Tovholder på Dimissionen
 • Infotavle
 • Skriftlig eksamen
 • Brobygning
 • Medlem af  MIO, 
  MedarbejderIndflydelses-Organ
Marianne Bille

Marianne Bille

Økonomikoordinator

Tlf. 56 18 40 05 E-mail: sgmb@solgym.dk
 • Økonomi- og likviditetsstyring
 • Budgettering
 • Årsrapport
 • Bestyrelsesrapportering
 • Bogholderi
 • Moms
 • Lønadministration
 • Indberetninger, bl.a. til ministeriet
 • Regnskabsinstruks
 • Censorhonorar
 • Kontakt til revisor, bank og offentlige myndigheder
Marianne Kjær Christrup

Marianne Kjær Christrup

Sekretær

Tlf. 56 18 40 03 E-mail: sgmc@solgym.dk
 • Elevbetjening
 • Fraværsbreve- og opfølgning
 • Elevsager i DocuNote
 • Sekretæropgaver
 • Arrangementer på skolen, bl.a. Naturvidenskabsfestival og Åbent Hus.
 • Bogføring
Charlotte Nymand Svendsen

Charlotte Nymand Svendsen

Sekretær

Tlf. 56 18 40 20 / 56 18 40 02 E-mail sgcs@solgym.dk
 • Bogbestyrer
 • Bogindkøb
 • Hjemmesideredigering
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Sekretær for gymnasiets bestyrelse
 • Sekretær for rektor