Information om dimission og dimissionsfesten

Til info: Onsdag d. 21. juni kl. 18.00 inviteres alle afgangsklasser til dimissionsfest fra kl. 18.00 – tilmelding afleveres på kontoret senest d. 24. maj. Fredag d. 23. juni kl. 10.00 – 12.00 afholdes der dimission i Solrød Idrætscenter. Vi glæder os til...

Forårskoncert på Solrød Gymnasium

Gymnasieuddannelsen er en boglig uddannelse, der gør unge mennesker klar til at vælge og gennemføre en videregående uddannelse. Men Forårskoncerten den 10.maj 2017 viste, at den også handler om så meget mere. Mangfoldighed, fællesskab og musik spiller en meget...

U-faktor eleverne til årets sidste arrangement

De talentfulde U-faktor elever fra 2.g har netop deltaget i årets sidste arrangement sammen med elevkolleger fra Greve, Køge og de tre Roskilde-gymnasier. Vi hørte teolog Mickey Gjerris, tidligere medlem af Etisk råd, fortælle om liv og magt. Et foredrag om bioetik,...

Dramaforestilling for venner og familie

Den 3.5. er dagen, hvor dramaeleverne opfører deres eksamensprojekter for venner og forældre. Det sker i elevloungen ved siden af kantinen, hvor den nyoprettede intimscene i den grad kommer til sin ret. Scenen fyldes gennem forestillingen af talentfulde dramaelever,...