Råd og hjælp

Råd og hjælp

  Her til højre finder du to oversigter over, hvordan du nemt finder vej til råd og hjælp i forbindelse med dit studie på Solrød Gymnasium. Både, hvis du oplever at du ikke helt trives, og hvis du har brug for vejledning til...

Elevpolitik

  Her til højre finder du reglerne for, hvordan du holder dig inden for rammerne af god opførsel på Solrød Gymnasium. De er meget vigtige at kende, før du starter som elev på skolen. Vi ønsker at tilvejebringe fuld...

Teams, udvalg og arbejdsgrupper

  Her til højre får du et overblik over de mindre enheder som arbejder fokuseret på særlige områder inden for Solrød Gymnasiums samlede virke. Det gælder både for de enkelte klasser, for hele skolen og inden for...