Lige nu arbejder 3z med filosofi i oldtidskundskab. For at gøre Platons idélære effektfuld for alle, arbejdes der også med læringstyper. 
Klassen er delt ind i grupper efter læringstyper, mens de arbejder med teksten. 

3zOld

Her ses de pragmatiske med klodser, og i baggrunden ses aktivisterne og teoretikerne. 

 

D. 6/2-14