Dimissionstale på Solrød Gymnasium d. 29. juni 2012

af Bjarne Thams, rektor

Kære studenter.

Tillykke med jeres studentereksamen!

I gjorde det og I gjorde det godt.

Det sidste komma er sat, den sidste pointe er leveret ved eksamensbordet. Eksamen er i hus, det er jeres sidste dag på Solrød Gymnasium. Bag ved mig ligger kuverter med jeres eksamensbeviser. Om lidt får I dem i hånden som et synligt bevis på, at arbejdet er gjort færdigt, en tid er slut og en ny tid begynder.

Denne dag er for mig lidt som juleaften. En fast tilbagevendende begivenhed, en dag man ser frem til i lang tid, en dag omgærdet med store forventninger, en dag der kræver en del forberedelse, en festdag. Den eneste forskel er, at julelysene ikke sidder på træet, de er flyttet ind i jeres øjne!

Det er fantastisk at stå her og se på jer: Glade studenter, røde, blå og hvide farver – et flot syn! I kan være stolte af jer selv, og det er et stort privilegium og en stor ære at være jeres rektor og i dag få lov til at dimittere jer fra Solrød Gymnasium. Jeg ser også mange stolte forældre. Kære forældre, til lykke med dem. I har god grund til at være stolte.

Til lykke med jeres eksamen. Godt gået!

Eksamenstid, gymnasietid, vores tid

Men det er selvfølgelig ikke kommet af sig selv. For at nå til denne dag er der blevet arbejdet hårdt, svedt meget og der har sikkert også været et par tårer der skulle tørres væk, og et par skuffelser der skulle overvindes

Eksamenstid er en stresset og hård tid. Der er meget på spil, det er ens fremtidsmuligheder det handler om. Man bliver prøvet og vurderet igen og igen fra eksamen til eksamen. Man bliver også for alvor udfordret på, om man er god til at planlægge og prioritere sin tid.  Eksamenstiden er også en tid, hvor man ind imellem må se det svære i øjnene og kunne erkende, at det ikke altid lykkes som man gerne ville. Der er stress på!

Det gælder ikke bare eksamenstiden. Sådan er gymnasietiden også. Det pres man på en særlig måde oplever i eksamensperioden er der også i det daglige. Sådan ved jeg, at I har oplevet det. I ens gymnasietid kommer der perioder, hvor man oplever at døgnets 24 timer ikke slår til, at der må kæmpes og at det kan være barskt.

Den 27 oktober 2010 var der en artikel i Berlingske Tidende med overskriften: ”Gymnasiepiger bryder sammen af stress”. Det gælder også drengene, men undersøgelser viser at det gælder for en større del af pigerne end drengene.

I atiklen står der om pigerne, at:

”De skal passe venskaber, aflevere opgaver og se godt ud.”

Om drengene står der, at de er mere ligeglade.

DGS lavede i foråret 2011 en undersøgelse som viste, at hver fjerde gymnasieelev har overvejet at droppe ud af gymnasiet pga. stress.

I maj i år kunne man på Danmarks Radio høre, at flere gymnasielever end tidligere føler sig deprimerede, og at flere og flere bruger lykkepiller for at klare hverdagen.

I Politiken kunne man d. 19/11/11 læse, at gymnasiet ikke er alene om at være en stressfaktor, overskriften lyder: ”Smartphones gør danskerne syge”. I artiklen påstås det, at hver tredje der bliver behandlet for stress er presset af sin smartphone. Det kunne jo nok give anledning til eftertanke for en enkelt eller to her i forsamlingen. Problemet er ifølge artiklen at telefonen forhindrer os i at tage pauser.

Her i juni måned bad jeg jer besvare et spørgeskema på Lectio, et kort spørgeskema med spørgsmål om jeres tid på SG. Tak fordi at så mange af jer tog jer tid til at besvare det. Jeres svar giver lejlighed til at reflektere over hvad der fungerer på skolen, og hvad der ikke gør. Der har også været et par lidt sjove besvarelser. På spørgsmålet: hvad har været det bedste ved SG, svarer en: ”min kæreste”, en anden skriver ”bordfodbold”. Jeg spurgte også om, hvor mange af jer der havde oplevet stresssymptomer i mindst én periode af jeres tid på SG, og om hvad der havde bevirket det.

Spørgsmålet lød: Hvis man definerer stress, som det at være udsat for stort pres og mange krav i en grad så det bliver en belastning der giver fysiske symptomer (søvnløshed, hovedpine, mavepine, tristhed, ikke at kunne overskue selv det mindste, manglende koncentration, hukommelsesbesvær mm.), har du så oplevet at skolearbejdet i perioder gjorde dig stresset?

Det svarer 75 % af jer bekræftende på. Det synes jeg er mange, også selv om det for mange af jer måske dækker over bare en enkelt periode i de år I har gået på SG.

At være under pres og opleve vanskelige perioder er ikke kun forbeholdt eksamenstiden og gymnasietiden. Desværre er det meget tidstypisk. Vi lever i en tid, hvor pres og stress er blevet noget nær et livsvilkår.

Jeres gymnasietid slutter i dag, og I tager nu hul på et nyt livskapitel med SG som afsæt. På en måde misunder jeg jer. Jeres perspektiv på den fremtid der ligger foran jer er meget anderledes fra det der var mit eget, da jeg selv sad på mit gymnasium med min nye hue og et friskt eksamensbevis i hånden. I har langt flere muligheder i dag, masser af alternativer at vælge imellem. På den anden side, så har I også langt flere valg der må tages, flere krav der skal honoreres og langt større kompleksitet at forholde jer til. Det er svært.

Selve livet er en kompleks beskæftigelse. Det går ikke altid som man ønsker sig, og når livet viser sig fra sin grumme side kan det opleves ikke bare problematisk men både hårdt og håbløst.

Gymnasietid – forberedelse til livet

Spørgsmålet er ikke om I vil opleve pres og vanskelige perioder i fremtiden. Spørgsmålet er hvordan I vil takle det, når det kommer. Har tiden på SG forberedt jer til det?

Dyrk de gode, dybe og meningsfulde relationer

Sammenholdet i klassen har været fantastisk, og vi har haft nogle fantastiske lærere, som har gjort det hele meget lettere

Jeg har fået venner for livet

 

Fællesskabet og den personlige udvikling (har været det bedste på SG)

 

mine klassekammerater og mine lærere, de er grunden til jeg overhovedet har holdt i 3 år.

 

Alt sammen citater fra spørgeskemaundersøgelsen.

Venner er vigtige! Skal man have noget at stå imod med, når livet bliver svært, så er det venner. Ikke bare overfladiske bekendtskaber, men gode og dybe relationer til andre. Det er vigtigt at have et stærkt netværk af venner, familie, studiekammerater eller kolleger. Et netværk hvor man kan hente hjælp, når tilværelsen kører af sporet. Og husk, du er selv en del af netværket, du er der for de andres skyld, når de har brug for dig. En god relation er altid tovejs.

Jeg er glad for at se, at jeres besvarelser så markant viser, at noget af det i tager med jer fra SG er oplevelsen og erfaringen af godt sammenhold og et bæredygtigt fællesskab.

Nu gælder det om at I passer på det og værner om det. De skal passes og plejes. Held og lykke med det.

At lære sig selv at kende

Jeg har lært så ekstremt meget, ikke kun fagligt, men også om mig selv som person og hvad jeg er i stand til.” Sådan svarer en af jer på spørgsmålet ”hvad har været det bedste ved SG”. En anden svarer: ”At udvikle mig selv personligt, og blive til den person jeg er i dag. At lære at finde ens sande venner.”

To eller tre år på et gymnasium handler ikke kun om det faglige. Det handler også om personlig udvikling. ”har lært ekstremt meget om mig selv som person, har lært at finde mine sande venner”. Det handler om at lære sig selv at kende, det handler om at modnes, det handler om at blive voksen. Jeg ved godt, at I tænkte om jer selv da I startede på SG, at I var voksne. Når jeg kigger ud over forsamlingen og husker, hvordan det var at møde jer den første skoledag, så tro mig, I er blevet mere voksne, meget mere voksne. At lære sig selv at kende handler om at lære sine egne grænser at kende, det handler om at have mod til at sige fra og mod til at stå ved den du er. Du er ikke en kopi af nogen anden, du skal ikke ligne nogen andre, du skal være og blive dig selv.

Et liv i balance

Når man oplever stress er det dybest set fordi noget ikke er i balance. For to uger siden gik en mand ved navn Nik Wallenda på line tværs over Niagara Falls. En utrolig præstation, I har sikkert set billederne, en mand med god balance. For at holde balancen på vej over Niagara Falls bærer Nik Wallenda på en såkaldt balancerstang. Den er mange meter lang og vejer ca. 20 kg. Jeg har peget på to ting, som er vigtige at have med sig for at kunne opretholde den gode balance: gode fællesskaber med dybe relationer og ærlig selverkendelse. De bør tynge meget i den balancerstang du bærer med i livet.

Jo mere du indgår i gode relationer med andre og erkender og forliger dig med hvem du er, jo nemmere vil du kunne finde og opnå den gode balance. Den gode balance i forhold til hvad du magter og ikke magter, den gode balance i forhold til hvad du kan overkomme og ikke overkomme, den gode balance i forhold til dine egne og andres forventninger og krav til dig. Vi har alle forskellige ressourcer, interesser og kompetencer som gør, at vi ikke kan forvente det samme af hinanden og af os selv. Find den gode balance, og når du oplever ubalance som presser og stresser dig, så find ud af hvor den kommer fra og skær den væk. Du skal blive en mester i at prioritere. Det betyder, at du også nogle gange må beslutte at vælge noget fra, selv om det er smerteligt.

Som sagt er livet en kompleks beskæftigelse. Alle sammen arbejder vi på at mestre det bedst muligt. Jeg håber at SG har givet dig erfaringer, indsigt og redskaber som bliver en hjælp for dig i mestringen af din fremtid og dit liv. Dyrk de dybe og meningsfulde relationer med omhu, spar ikke på selverkendelsen. Vedligehold den gode balance.

Jeg vil afslutte med endnu et citat fra en af jer:

Den bedste oplevelse på SG, den tror jeg ikke jeg har fået endnu, for det bliver helt klart at få huen på.

Til lykke til jer alle sammen med den bedste oplevelse på SG. Held og lykke med livet herfra og ud i verden. Hjerteligt til lykke med jeres eksamen.

Jeg dimitterer Jer således som studenter og hf-ere fra Solrød Gymnasium år 2012.

Bjarne Thams