En rejse ind i og med Ahmads billede på Solrød Gymnasium

Fredag eftermiddag blev der afholdt fernisering på Ahmad Siyar Quasamis store billede på scenen i Solrød Gymnasiums kantine. Billedets motiv viser en vej, der fører ind og fortaber sig i en skov, man som tilskuer bliver opslugt af. Der ligger således et rejsemotiv heri.

”Det har været et utroligt spændende forløb, du har ført os, skolens elever og lærere, igennem i løbet af det seneste år, Ahmad”, sagde billedkunstlærer Jette Gustavsen ved ferniseringen af Ahmad Siyar Quasimis store billede i Solrød Gymnasiums kantine fredag eftermiddag, hvor både elever og lærere var mødt frem for at møde kunstneren, der også er tidligere elev på skolen.

ahmads_billede-forside-2

”Med dette billede har du taget os med endnu et skridt videre i den kunstneriske udvikling, vi har kunnet følge igennem dine værker, der hænger rundt på skolen – Først aberne nede ved centerindgangen, hvor du tydeligvis har været fascineret og inspireret af Afrika og bevæget dig indenfor det realistiske univers over billedet med det røde bjerg, der rummer træk både fra din egen historie i Afghanistan og dit liv i Danmark med himlen over Bryggen bearbejdet i en mere symbolistisk retning frem til dette værk, der, som du selv påpeger, er tænkt ind i Solrød Gymnasiums ramme.
Billedet har været undervejs i knap et år, og det har ændret sig meget i løbet af den periode. En lang tid stod motivet som en skov i silhuet med de mørke stammer klart aftegnet mod den lysere himmel og med vejen, der førte tilskueren på rejse ind i billedet. Dernæst kom der farver på, og penselstrøgene blev opløste, pixellerede, så motivet fik mere præg af en skærm, en film løber hen over.
På den måde har du guidet os igennem flere stilarter. Man aner den romantiske naturs tryghed som baggrund for rejsen, samtidig med at du inddrager impressionismen og pointillismens opløsende farveholdning og punktform. Eleverne er gang på gang vendt tilbage til billedet i billedkunsttimerne for at diskutere, hvor du nu var på vej hen – og de har fulgt dig med stor fascination”

Efterfølgende sluttede Jette Gustavsen sin tale med at sige: ”Det bliver spænden-de at se, hvor du nu bevæger dig hen”. Ahmad Siyar Quasimi takkede sin tidligere billedkunstlærer og skolen dels for et fantastisk godt samarbejde og for den inspiration, han har modtaget under billedets udarbejdelse og fortsatte: ”Jeg vil meget gerne fortsætte samarbejdet i et forløb, hvor eleverne inddrages mere.

Dette kan ske ved oprettelsen af en såkaldt White Cube, et slags galleri i det offentlige rum, i dette tilfælde i gymnasiet, så kunsten, eller det vi definerer som kunst, bliver en del af elevernes hverdag. Formidlingen af kunst ville således blive langt mindre fremmedgjort, end det sker i det traditionelle museum. Men det er bare en idé, som vi forhåbentlig kan vende tilbage til,” sluttede Ahmad med et smil over mod rektor Bjarne Thams, der kvitterede med at nikke. Flere elever var efterfølgende henne hos Ahmad for at få uddybet hans tanker med maleriet og de ideer, han har haft med det, lige som de var meget interesserede i at høre om hans uddannelsesforløb på Kunstakademiet, efter han forlod Solrød Gymnasium. Her kunne Ahmad fortælle, at han denne sommer afsluttede sin bachelor, og at han nu over de næste år har valgt at fokusere på teoriformidling i forbindelse med kunst, indtil han tager afgang med en større udstilling om nogle år.