Hvad er studieplaner?

Studieplaner giver et overblik over hvad der arbejdes med i klasserne. Det er formålet med studieplanerne, at både lærere og elever kan danne sig et overblik over aktiviteterne i hver klasse, så der dermed kan skabes bedre sammenhæng mellem aktiviteterne og en klar progression fra måned til måned. Også forældre og andre interesserede kan se studieplanerne og dermed få indsigt i arbejdet på skolen.

 

 

Hvad giver studieplanerne dig?

 

Studieplanerne består af en oversigt over de aktiviteter der er planlagt og gennemført i klasserne. Oversigten viser aktiviteterne uge for uge i de enkelte fag og i tværgående forløb. Fagene er angivet med forkortelser, fx en (engelsk C- niveau), En (engelsk B-niveau) og EN (engelsk A-niveau). Se en oversigt over fagenes forkortelser nederst på denne side. Alle typer aktiviteter fremgår af studieplanen, fx undervisning, ekskursioner, prøver og eksamener.

 

 

Brug for uddybet overblik?

 

Hvis du vil se en uddybning af de enkelte aktiviteter, kan du klikke på den korte emnetekst, der angiver hvad der laves i den enkelte uge i de forskellige fag. Derved kommer der en side frem, der uddyber hvilke mål der er sat for arbejdet med emnet, hvilke arbejdsformer der bliver anvendt, hvilke kompetencer eleverne forventes at få og hvilke skriftlige arbejder der eventuelt er knyttet til emnet.

 

Studieplanerne er altid under opbygning, og der er derfor endnu ikke dækkende oversigter over aktiviteterne i alle klasser. De ligger klar inden eksamen. Er dette undtagelsesvist ikke tilfældet, bedes du henvende dig til skolens administration.

 

Klik på den klasse du ønsker at se studieplan for her:

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G91p, 2.a, 2.b , 2.c , 2.d , 2.e , 2.f, 2.p , 3.a , 3.b , 3.c , 3.d , 3.e

 

Fag og tværgående forløb er forkortet således i studieplanerne:

ap (almen sprogforståelse)
as (astronomi)
at (almen studieforberedelse)
bi (biologi)
bk (billedkunst)
da (dansk)
dr (drama)
en (engelsk)
fy (fysik)
hi (historie)
id (idræt)
ma (matematik)
me (mediefag)
mu (musik)
ks (kultur og samfund faggruppe)
nf (naturvidenskabelig faggruppe)
nv (naturvidenskabeligt grundforløb)
sa (samfundsfag)
st (studievejledning)