Solrød Gymnasium afholdt d. 9.-10.november temadage om den globale opvarmning og fremtidens klima. Læs nedenfor hvad pressen skrev om temadagene – og se de mange billeder Lilli tog af de mange elevprojekter med ideer til, hvordan den globale opvarmning mv vil kunne bremses.

climate-change-schools

/IB

Kreative klimatemadage.

1g-klassen, G5, jublede, da de modtog 1. præmien for deres vinderprojekt i Solrød Gymnasiums konkurrence om at opfinde et klimaforbedrende projekt, der også er realiserbart. Klassen havde udtænkt en reflekterende og absorberende sort maling, som kan anvendes i solrige områder som eksempelvis Grækenland. Hvis man maler alle de hvide huse med den reflekterende og absorberende sorte maling, kan man nedkøle husene på den måde i stedet for at bruge den langt mere energikrævende air condition.

G5 kom ind på en snæver førsteplads foran 3b, der havde konstrueret et fjederkraftværk til oplagring af kraft fra den ubestandige energikilde, vindmøller, så energien kan gemmes til vindfattige dage. På tredjepladsen kom 3c, hvis projekt var en ”Main Switch”, en kontakt, der kan tænde og slukke for alle husets elektriske apparater på én gang.

Med denne spændende afstemning mellem mange meget interessante og innovative forslag til klimaforbedringer afsluttedes halvanden dags intenst arbejde med klimaet som optakt til den store klimakonference, der afholdes København i december måned.

Som inspiration og brainstorming til projektarbejdet havde opfinderen civ.ing Palle R Jensen fortalt om sine mange opfindelser i foredraget ”Hvorfor nye transportmidler?”. Hans mest kendte opfindelse er RUF-køretøjet, som er en slags højbanekøretøj, der svæver på en skinne 4 meter over terræn, og som er fleksibel i såvel indretning som i etablering. Den kan kombineres i både få og mange enheder, er batteridrevet og bruger kun lidt energi, da batterierne delvist oplades, når RUF’en kører på bærerskinnen.

Klassernes projekter blev bedømt af 8 hold lærere, således at hvert projekt blev vurderet af to hold. I forbindelse med præsentationen overfor de strenge dommere havde alle klasser lavet en salgstale på max. 1 minut, som skulle overbevise om projektets bæredygtighed. Også her var kreativiteten i spil, eftersom en af klasserne rappede deres budskab ud, mens en anden klasse havde komponeret en sang, der blev fremført til guitarakkompagnement.

Til slut skulle de seks bedste projekter bedømmes af alle skolens elever, hvilket betød, at klasserne denne gang skulle fremføre deres salgstale for hele skolen. Også det blev gjort med stil, og selv om mange elever kun alt for godt kendte til ”Main Switch” -problemet med at glemme at slukke for lyset eller pc’en, når de gik hjemmefra, var det alligevel den reflekterende og absorberende maling, der løb af med sejren. Måske fordi G5 havde været meget grundige i deres research af problemstillingen, og fordi de havde lavet en meget kreativ 3D-planche, som beskrev og illustrerede malingens anvendelighed godt og informativt.

 /LB